התחדשות עירונית

ריבוי של פרויקטים בדמות תמ"א 38 (עיבוי בינוי), תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש), פינוי בינוי, בינוי פינוי גרמו להאצה של תחום ההתחדשות העירונית אשר הפך לחלק בלתי נפרד מזירת הנדל"ן בישראל בשנים האחרונות.

התאוצה בענף ההתחדשות העירונית סיפקה ליזמים ו/או קבלנים קטנים כרטיס כניסה לתחום היזמות בנדל"ן, מה שעד כה היה שמור לחברות בעלות אפשרויות כלכליות גדולות בלבד.

ואולם, על אף "רף הכניסה" הנמוך יחסית, עסקאות התחדשות עירונית אינן עסקאות פשוטות והן טומנות בחובן היבטים רבים, הן מבחינה משפטית והן מבחינת ביצוע הפרויקט שכן מרבית הפרויקטים מבוצעים בעוד שהדיירים ממשיכים להתגורר בביתם (תמ"א 38/3), שעה שהפרויקט מבוצע בבניין.

כמשרד עורכי דין מקרקעין אשר מלווה פרויקטים רבים בתחום ההתחדשות העירונית, וכמשרד בעל ניסיון של ייצוג קבלנים ודיירים בעסקאות של התחדשות עירונית, אנו ערים ומודעים לנקודות המפתח בפרויקטים הללו, אופן התנהלותם, הקשיים והמשוכות וכן לדרישות הגופים השונים, הרשויות, השכנים, ויותר מכך – החיבור הנכון בין יזם לבין דיירים לצורך השלמת הפרויקט בהצלחה.

ליווי דיירים בפרויקט התחדשות עירונית

נכונות בעלי הדירות לביצוע פרויקט

בראש ובראשונה, אנו בוחנים את נכונות בעלי הדירות לביצוע פרויקט בבניין. שכך, אנו נוהגים לקיים פגישה ראשונית עם בעלי הדירות במסגרתה אנו בוחנים, בין היתר, את כוונתם ורצונם של בעלי הדירות לביצוע פרויקט בבניין.

אפשרויות תכנוניות לביצוע פרויקט

הידע והניסיון הרב שצברנו, מאפשר לנו להעריך את אפשרות ביצוע הפרויקט בבניינים השונים. פרויקט תמ"א 38 טומן בחובו מספר אתגרים תכנוניים, הוספת התוספות לדירות, יצירת מקומות חניה, חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, מענה על דרישות קפדניות ומחמירות מצד הרשויות וכיו"ב.

איתור יזם לפרויקט התחדשות עירונית

לעתים, פונים אלינו דיירים לצורך ביצוע פרויקט בבניינם במצב שבו טרם קיבלו הצעה ו/או התקשרו עם יזם או קבלן לביצוע פרויקט. שכך, אנו מבצעים עבור הדיירים את הבדיקות המקדמיות לצורך בחינת היתכנות לביצוע פרויקט, אנו פועלים בשיתוף פעולה וסנכרון מלא יחד עם נציגות הבניין לאיתור יזם מתאים לפרויקט ומלווים אותם באופן שוטף עד לסיום הפרויקט.

וניהול מו"מ והתקשרות עם יזם/קבלן לביצוע פרויקט התחדשות עירונית

לאחר שאיתרנו יזם/קבלן לפרויקט, אנו עורכים הסכם מתאים לפרויקט ומנהלים עבור בעלי הדירות את המו"מ אל מול היזם ויועציו המשפטיים. הובלת המו"מ על ידנו מבוצעת בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם בעלי הדירות, תוך תיאום ציפיות ושמירה על האינטרסים ודרישות בעלי הדירות.

ליווי וייצוג משפטי לאורך כל חיי הפרויקט, עד לסיומו

לאחר החתימה על ההסכם עם היזם הנבחר, אנו ממשיכים ללוות את בעלי הדירות לכל אורך חיי הפרויקט. משרדנו ממשיך ללוות את בעלי הדירות, לוודא כי הוראות ההסכם מקוימות במלואן ובמועדן, לשמור ערבויות ובטחונות, לפקח על קצב מכירת הדירות החדשות וכיו"ב.

ליווי קבלנים ויזמים בפרויקט התחדשות עירונית

מיצוי זכויות

משרדנו מעניק ליווי לצד פעולות התכנון על ידי אדריכל הפרויקט. לעתים רבות, אנו מצליחים לתרום את חלקנו בהצלחה ולאפשר ליזם לפעול למיצוי הזכויות בפרויקט על מנת להבטיח כדאיות כלכלית.

עריכת הסכם עם בעלי הדירות

משרדנו מנהל עבור היזמים את המו"מ המשפטי אל מול עוה"ד של בעלי הדירות. בניהול המו"מ ועריכת ההסכם אנו שמים דגש על נקודות המפתח החשובות ביותר ליזמים בביצוע פרויקטים, תזרים המזומנים, ערבויות ובטחונות פוחתות בהתאם לקצב הבניה.

ייצוג וליווי בוועדות התכנון וערכאות

פרויקטים של התחדשות עירונית אינם פרויקטים קלים לתכנון ולביצוע. משרדנו מעניק ליווי מקיף אל מול רשויות התכנון, קבלת היתר בנייה, התגברות על מכשולים בדרך לקבלת היתר בנייה, ייצוג אל מול "דיירים סרבנים" ומתנגדים.

רוכשי דירות

כפעילות מרכזית במשרדנו, אנו מלווים את מכר הדירות בפרויקט, בשלבי הפרויקט השונים. משרדנו מציין בבטחה כי כבר בשלב ההתקשרות עם דיירים, אנו ערוכים ומוכנים להתקשרות עם רוכשי דירות.

סיום פרויקט התחדשות עירונית

משרדנו מטפל בכל הליכי סיום הפרויקט, קבלת האישורים והטפסים מהרשויות, רישום צו הבית המשותף ויצירת תקנון עדכני, עבודה משותפת על מול מהנדסים ומודדים וכיו"ב.