קרקעות חקלאיות

מדינת ישראל מתאפיינת בהיעדר קרקעות זמינות לבנייה, דבר המשפיע במידה רבה על יוקר מחירי הדיור והיעדר היצע הקרקעות ביחס לביקוש הגבוה מצד קהל רוכשי הדירות. שכך, מה שהיה בעבר נחלתם של משקיעים מנוסים בעלי הון עצמי גבוה במיוחד, הפך לנחלת הכלל כאשר חברות יזמיות החלו לפעול בתחום שיווק קרקעות חקלאיות לרוכשי קצה.

למשרדנו, ניסיון רב בתחום המסחר, השיווק וכל הקשור לקרקעות החקלאיות, כאשר מאחורינו עומד ניסיון של מאות רבות של עסקאות מכר, שיווק, רכישה ותכנון של קרקעות חקלאיות.

בעזרת הידע והניסיון הרב שברשותנו, אנו מלווים את לקוחותינו בתחום הקרקעות החקלאיות בכל רבדי העסקה –

איתור קרקעות בעלות צפי ל"הפשרה"

ההבדל בין מגרש של קרקע חקלאית למגרש הסמוך אליו, לעתים הנו בבחינת הבדל של שמיים וארץ מבחינת האופק התכנוני הצפוי לאותו מגרש. לעתים, בעוד שמגרש אחד יקבל זכויות רבות לבינוי עתידי, המגרש השני, יכול להישאר שנים רבות לאחר מכן במצבו לקבל תב"ע המגדירה אותו כקרקע בעלת זכויות שאינן לבינוי מסחרי (מגורים/עסקי), אם בכלל. משרדנו מלווה את חברות יזמיות בתחום הקרקעות החקלאיות החל משלב הבדיקות התכנוניות והמשפטיות בטרם ביצוע העסקה ועד למיצוי הזכויות, לאחר סיום ההליך התכנוני.

עסקת המקור – רכישת הזכויות

חברות יזמיות לא אחת מתקשרות בעסקה לרכישת קרקעות בדרך שונה מעסקת מכר סטנדרטית, כגון: עסקאות אופציה, הסכמי מסגרת וכיו"ב. הצורך להשתמש בכספי המשקיעים הפרטים (לקוחות הקצה) לצורך תכנון נכון של תזרים מזומנים לביצוע העסקה הוא קריטי וממשי. אנו, Akirav-Alon & Co, לא עוצמים עינינו לעניין צרכי החברה היזמית כאשר אנו מנהלים עבורה את תזרים המזומנים, לוחות תשלומים על ידי משקיעים פרטיים, שחרור כספי הרוכשים לטובת מימוש העסקה בהתאם לצורך, והכול, עד להשלמת עסקת המקור ורישום זכויות ע"ש רוכשי הקצה או החברה היזמית.

עריכת מסמכי העסקה

עסקאות בקרקעות חקלאיות על ידי חברות יזמיות מצריכות הקמת מערך מסודר ומאורגן לצורך ניהול חתימות הרוכשים, ובין היתר, עריכה והשלמה של כל מסמכי העסקה. עסקת המכר של קרקע חקלאית למשקיע הפרטי היא רק השלב הראשוני בעסקה המאופיינת באורך חיים כה ארוך. על-כן, כמי שליוו חברות יזמיות בקרקעות אשר עם השנים הבשילו לקרקעות בעלות תב"ע לבנייה, ועל חלקן,  ניתן לראות כיום בניינים אשר בנויים עליהן, אנו יודעים לערוך את מלוא המסמכים הדרושים כבר בשלב ביצוע עסקת המכר למשקיע הפרטי, והכול, כדי להבטיח רצף אחיד, לשמור על זכויות הרוכשים וכן לאפשר לחברה היזמית להוביל ולנהל את תהליך מיצוי הזכויות בבטחה ובדרך הטובה ביותר.

תכנון ובנייה – קרקעות חקלאיות

כאמור לעיל, בעוד שישנן קרקעות חקלאיות המתאפיינות באופק תכנוני מתקדם לצורכי פיתוח עירוני, דהיינו, לבנייה עתידית, ישנן קרקעות חקלאיות רבות אחרות הנושאות הגדרות תכנוניות "חלשות יותר" ומצריכות פעילות תכנונית יזומה לשינוי תב"ע וקידום הליכים תכנוניים.

למשרדנו, הידע וכל הכלים המשפטיים להובלת תהליכים תכנוניים מתבקשים בקרקעות חקלאיות אשר הינן בעלות פוטנציאל גבוה לשינוי האופק התכנוני באופן האופטימלי ביותר. אנו יודעים להוביל תהליכים במהירות וביעילות, לגבש צוות פעולה מצוין הכולל את מלוא היועצים אשר נדרשים להליכים מסוג זה (אדריכלים, שמאים ויועצים אחרים).

אנו יודעים לחבר בין כל אנשי הצוות, לחלק משימות על פי לוחות זמנים מוגדרים מראש, לפעול אל מול וועדות התכנון וכיו"ב.

את אופן הובלת התהליך וטיבו, ניתן לדעת רק בעתיד לאחר השלמת העסקה ועת מתחיל השלב התכנוני. זו הסיבה לפיה הכרחי להיעזר ביועצים משפטיים מנוסים אשר הובילו תהליכים דומים בקרקעות חקלאיות ואשר ניהלו ופעלו בפרויקטים רחבי היקף בתחום הקרקעות החקלאיות.