בתים משותפים – עו"ד מקרקעין לייצוג וליווי משפטי של דיירים ובעלי זכויות

ביצוע שיפוץ בבניין; הוספות מעלית, מרפסת, ממ"ד, מחסנים או חניות; פרויקט התחדשות עירונית; הסדרת רישום שגוי או ביצוע רישום שכלל לא נעשה; כל אלו, מהווים חלק מן הפעולות אשר מצריכות הסדרת התיקון או הרישום של צו הבית המשותף. דיירי בתים משותפים נדרשים ו/או רוצים, לא אחת, לבצע שינויים, שיפוצים והרחבות בבית המשותף.

משרדנו מעניק לדיירי הבית המשותף ליווי משפטי מקצועי בכל הקשור לבית המשותף, ובין היתר –

עורך דין מקרקעין לתיקון ורישום צו בית משותף

בסיום כל פעולה אשר משנה את מצבו הפיזי של הבית המשותף מכפי שהיה במצבו המקורי, נדרש לתקן את צו הבית המשותף באופן שישקף נכונה את המצב התכנוני, המשפטי וההסכמות בין הדיירים בפועל.

עורכי דין מקרקעין להסכמי ביצוע ותוספות בנייה (מרפסות/ממ"ד/שיפוץ חזיתות)

משרדנו מלווה את בעלי הזכויות בבית המשותף בכל התקשרות מול גורמים חיצוניים לביצוע תוספות ו/או הרחבות ו/או שיפוצים בבית המשותף. הסכמים מסוג זה, חשוב כי יישאו לצדם לוחות זמנים מוגדרים, מנגנון תשלומים מבוקר וכן, הגדרות ומאפיינים ברורים לעניין ביצוע העבודה, אופן ביצועה, והשלמתה בפועל.

עו"ד נדל"ן להסדרת רישום צו הבית המשותף

בתים משותפים רבים, אשר נבנו למעלה ממספר שנים ולעתים, אלו הנבנו לפני כמה עשורים, מגלים לפתע כי צו הבית המשותף כלל אינו נרשם על ידי הקבלן שבנה את הבניין בזמנו ואף זכויותיהם אינן מוסדרות כראוי או שאינן רשומות כלל. לרוב, התגליות נחשפות כאשר אחד מבעלי הזכויות מבקש למכור את דירתו ואי הרישום מעיב על העסקה ובייחוד, על קבלת משכנתא לקונה.

עורך דין לליווי וייצוג דיירים של בתים משותפים בעסקאות התחדשות עירונית

משרדנו מעניק ליווי משפטי לבעלי זכויות בבואם להתקשר עם קבלנים ו/או יזמים לביצוע פרויקטים מסוג תמ"א 38, לרבות הריסה ובנייה, פינוי בינוי וכיו"ב. לאחר ייצוג דיירים במסגרת עשרות פרויקטים של התחדשות עירונית, אנו ערים לצרכים ולנקודות המפתח החשובות ביותר לדיירים בביצוע פרויקטים מסוג התחדשות עירונית.

ראו עוד בפרק ההתחדשות העירונית.

משרד עורכי דין לליווי בעלי זכויות בבית משותף – כיזמים בפרויקט תמ"א 38

שנים מספר לאחר התרבות פרויקטים של תמ"א 38 בישראל, אנו זוכים לראות כי במספר מקרים, התאגדו בעלי זכויות בבית המשותף לצורך ביצוע הפרויקט בעצמם ומבלי להתקשר עם יזם, בדרך המקובלת כיום בענף. במקרה כאמור, ייצוג וליווי הולם לבעלי הזכויות, חשוב מאין כמוהו שעה שבעלי הזכויות מבקשים לפעול כיזם, כאשר זו אינה ההתעסקות המקצועית בחייהם ואינם יכולים לחדול מאורך חיי היום יום שלהם.