ליוווי קבלנים ויזמים-הליך העבודה

תחום היזמות בענף הנדל"ן מושך אליו אנשי חזון רבים, כאלו שניחנו ביכולת גבוהה לצפות את הנולד, לקדם תהליכים וליזום. ואולם, אין די בכך כדי להוציא פרויקט נדל"ן מוצלח מן הכוח אל הפועל, נהפוך הוא – הרבה מאוד פעמים זה אף יכול להוות מכשול.

אנו, Akirav-Alon & Co, שמחים לעמוד לצדם של יזמי הנדל"ן ולהדריכם אל מול האתגרים המקצועיים אשר ענף הנדל"ן מציב בפניהם. אנו שמחים להתאים עצמנו אל כל פרויקט, בהתאם לצרכיו ומאפייניו השונים.

על מנת שיזם יוכל להניע תהליכים ולסיים פרויקט נדל"ן בהצלחה רבה, הוא זקוק לשקט תעשייתי, בין היתר, בניהול הפרויקט מבחינה משפטית כמו גם ביתר תחומים משיקים.

אנו בוחרים להעניק את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו שתחום הנדל"ן הוא מקצוע עבורם כדי שהם יוכלו להרוויח את אותו שקט תעשייתי שמאפשר להם ליצור, לנהל ובעיקר להמשיך וליזום.

בין היתר, אנו מעניקים ליזמים שנמנים בין לקוחותינו שירותים נוספים –

בדיקת נאותות/בדיקת כדאיות

בשיתוף פעולה עם יתר יועצי הפרויקט, אנו בוחנים את מלוא האספקטים התכנוניים, המשפטיים והכלכליים לעסקה כאשר אנו יודעים להיוועץ עם טובי היועצים הנדרשים בפרויקט, לצורך ביצוע עסקה מוצלחת. אמנם אנו לא משרד רו"ח, שמאים או אדריכלים, אך חיבור מוצלח בין כל יועצי הפרויקט מהווה בסיס מהותי להצלחתו של פרויקט נדל"ן, ואת זה, אנו יודעים לעשות בהצלחה.

בחינת היבטי המיסוי

פעולות אשר מבוצעות בשלב מקדים של העסקה כמו גם היסטוריית הזכויות במקרקעין ואופן ההתקשרות, יש בהם כדי להשפיע על המשך העסקה ביחס להיבטי מיסוי מקרקעין בפרויקט. על כן, אנו דואגים לספק ללקוחותינו מיד מקדים ומקיף אודות האפשרויות השונות העומדות בפניהם לצורך גיבוש מתווה העסקה, הליכי הפרויקט, והכול, לצורך תכנון מקדים ונכון לעניין מיסוי מקרקעין.

מימון

משרדנו מלווה את לקוחותיו, יזמי נדל"ן, בבחינת אפיקי מימון שונים לפרויקט, בין היתר, בהתקשרות אל מול גופים בנקאיים, קרנות, מיזמים משותפים, משקיעים פרטיים וכיו"ב. נושא המימון הוא גורם משמעותי שכן בלעדיו, לרוב, לא יהא ניתן להתקדם לביצוע הפרויקט והוא טומן בחובו משתנים רבים אשר יש בהם להשפיע על אופן ניהול הפרויקט, לרבות על רוכשי הקצה.

ניהול הפרויקט

לעתים, אין די בעבודה משפטית גרידא, על-כן, אנו מעניקים ללקוחותינו שירות נרחב ביותר, הכולל בין היתר מנגנון פיקוח על מכירת נכסי הפרויקט, השכרתם, ניהולי מו"מ שונים, סנכרון לוחות תשלומים, מעבר ובדיקה של תזרים המזומנים לפרויקט, ניהול "המשימות הקטנות" וכיו"ב.

ייעוץ בתחומים משיקים

משרדנו מספק שירות וייעוץ בתחומים משיקים הדרושים לצורך בחינת עסקאות וביצוען כגון, מימון, מיסוי מקרקעין, בחינת כדאיות, ייעוץ בשלבי עריכת התכניות וכיו"ב והכול, בשיתוף פועלה עם יועצים מעולים בתחומים הללו ותחומים נוספים אחרים.