תכנון ובנייה

תחום התכנון והבנייה מתאפיין במורכבותו, בצורך בידע תיאורטי ויכולת מעשית, בירוקרטיה עיקשת וכן עבודה מאומצת אל מול מוסדות התכנון והבנייה השונים. נושאי רבים כמו רישוי, חריגות וליקויי בנייה, זכויות וכיו"ב מהווים את עיקר הליווי המשפטי הדרוש בתחום התכנון והבנייה כאשר הדרישה לבקיאות בתקנות, בחוקים ובנהלים הינה הכרחית בתחום זה.

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ וליווי משפטי מקצועי בתחום התכנון והבנייה, ובתוך כך, ייצוג בערכאות השונות לרבות ייצוג משפטי בוועדות התכנון השונות, הגשת ערר, עריכת הסכמים שונים וטיפול שוטף ומקיף אל מול הרשויות המקומיות והגופים השונים הרלוונטיים. כחלק מהליווי שמשרדנו מעניק בתחום זה, בולטים הנושאים הבאים –

בקשות לקבלת היתרי בנייה

הגשת התנגדויות לתכניות מתאר מקומיות, מחוזיות ונקודתיות

ייזום שינוי תב"ע נקודתית

היטל השבחה

התגברות על התנגדויות לפרויקטים של תמ"א 38

הגשת התנגדויות לפרויקטים של התחדשות עירונית

הסדרת רישום בתים משותפים

תביעות פיצויים לפי חוק התכנון והבניה