מיסוי מקרקעין

תשלומי מיסים הינם חלק בלתי נפרד מביצוע עסקאות במקרקעין, אשר הנטל והיקף החבות במיסי מקרקעין, עבור שני צדדי העסקה, מהווה, לעתים קרובות, מכשול אשר מעיב על כדאיות העסקה לצדדים.

לא פעם, אנו נחשפים לעדויות אשר חושפות סוגיות בתחום מיסוי מקרקעין אשר התגלו ונודעו לצדדים, רק לאחר ביצוע העסקה, שעה שהפור כבר נפל ונטל המס כבר נקבע.

לפיכך, טרם ביצוע עסקת נדל"ן, קטנה כגדולה, פשוטה ומורכבת כאחד, בחינת היבט המיסוי בעסקה והשלכותיו צריכה להיבחן בטרם ניגשים לעסקה, ולרוב, בטרם אף מתקדמים בהליך המו"מ עם הצד השני.

תהליכי עבודה, אבני בוחן ותשומת לב, הינם רק חלק מן המאפיינים אשר מאפשרים לנו, Akirav-Alon & Co להוביל את לקוחותינו לביצוע עסקאות כאשר הינם יודעים מבעוד מועד את היקף החבות בתשלומי המסים אשר נלוות לביצוע העסקה, והכול, על מנת שלסייע להם לבצע עסקאות במקרקעין ב"עיניים פקוחות"

כחלק בלתי נפרד מליווי העסקאות על ידנו, אנו עורכים עבור לקוחותינו –

• הדמיית שומה עצמית בטרם ביצוע העסקה.

טרם התקשרותך בביצוע עסקה, אנו נבצע עבורך הדמיית שומה עצמית במסגרתה תוכל לבחון את היקף החבות במס ולהחליט באופן מודע על התקדמות לביצוע העסקה או לאו.

• איסוף נתונים ומסמכים

לא אחת, אין בידי הצדדים את המסמכים, האישורים וההסכמים אשר נדרשים לביצוע בדיקות החבות במס. לפי-כך, אנו נפעל עבורך לצורך השגה ו/או איתור המסמכים הדרושים.

• מע"מ

אופיין של עסקאות, סיווג הנכסים וזהות הצדדים לעסקה מקימות פעמים רבות חבות במע"מ. רוכשים פרטיים אשר אינם מעורים ו/או מודעים לכך, מבצעים עסקאות נדלן שונות כאשר אינם מודעים לתוספת המע"מ שעליהם לשלם. לעתים רבות, לא ניתן בהסכם ביטוי הולם לרכיב המע"מ ולא נקבע על מי תחול החבות.

• תושבי חוץ

לא אחת, תושבי חוץ בעלי זיקה משמעותית לארץ ישראל מבקשים לבצע כאן עסקאות מקרקעין, לעתים לצורכי הכנת הקרקע לשובם ארצה ולעתים, לצורכי השקעה גרידא. היבטי המיסוי הרבים לתושבי חוץ מצריכים תכנון ריאלי נכון של מיסוי ולרוב, אף תזמון מסוים בביצוע עסקאות הנדל"ן על ידם בהתחשב בהוראות השעה ו/או החלטות מוגבלות בזמן של רשויות המס ביחס אל תושבי החוץ.

• השגות

לרשויות המס היכולת החוקית לחלוק על חישוב המס אשר בוצע בקשר עם כל עסקה שבוצעה ולקבוע כי השומה תחושב באופן שונה, מה שיוביל, ברוב הגדול של המקרים, לחבות מוגדלת במס מכפי שנישום סבור שעליו לשלם. טיפול מקצועי ומעולה בהשגות על שומות מיסוי מקרקעין וייצוג בעררים ובערכאות מתקדמות יותר בעניין זה הוא חשוב והכרחי.

• מיסוי מקרקעין – מכר ורכישת דירות

נטל המסים והצורך בהכנסות למדינה הולידו מצב אבסורדי לפיו הוראות מיסוי מקרקעין ביחס למכירה ורכישה של דירות מגורים משתנה כעונות השנה. משרדנו מעורה בשינוי התקנות והוראות הביצוע השונות ולומד אותן על מנת להציג בפני לקוחותיו את החבויות השונות במיסוי המקרקעין, כפי שהן במצבן העדכני, עת ביצוע העסקה.

אנו מציינים בגאווה כי משרדנו עורך באופן תכוף מפגשי עיון מקצועי, לעו"ד, יזמים ורו"ח מתחום המקרקעין במסגרתם עולות הסוגיות השונות בהיבטי מיסוי מקרקעין השונים, ובדגש על עסקאות מורכבות במקרקעין.