משרד עורכי דין לאיתור נכסי מקרקעין

קיבלתם נכס בירושה? קיבלתם נכס במתנה? רכשתם נכס לפני המון שנים וכעת אינכם יודעים היכן מתנהל המרשם בו הוא רשום על שמכם וכיצד לאתר אותו? הרישום אינו מופיע בנסח הטאבו? משרדנו, מעניק ליווי משפטי מקצועי בכל הקשור לאיתור והסדרת רישום נכסי מקרקעין –

עסקת המקור

אנו מתחקים אחר חיי הנכס ומעמיקים את המחקר עד לעסקת המקור הראשונה (ככול הניתן) והכול, כדי לאתר, בראש ובראשונה, באיזה מרשם הנכס רשום ומיהו הבעלים האחרון אשר החזיק בנכס לפי המרשם הנ"ל. אנו נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך קבלת מידע שלם ומקיף אודות הפעולות שבוצעו בנכס.

מסמכי העסקה

לא אחת, בעלי הנכסים אינם מחזיקים בשום מסמך ו/או במסמכים חסרים אשר אינם מאפשרים קבלת מלוא המידע על הנכס, עסקת הרכישה ו/או המכירה שלו וכיצד הזכויות בו התקבלו. על כן, אנו מבצעים פנייה אל הגופים והרשויות הרלוונטיות לנכס ומקיימים את כל התהליכים הדרושים לצורך קבלת מלוא המסמכים הקיימים אשר יכולים להצביע על אופן קבלת הזכויות בנכס.

ליווי וייצוג אל מול הגופים השונים

בישראל, קיימים מספר גופים אשר מנהלים את נכסי המדינה. חברות משכנות, מרשמים למיניהם וכיו"ב. פעמים רבות, הנכס אינו מופיע בנסח הטאבו או לחילופין, הנכס מופיע אך רשום על שמו של צד ג', אשר בפועל, איננו נמנה עוד על בעלי הזכויות בנכס. משרדנו פועל ביעילות ובמהירות לצורך קבלת מלוא המידע אודות הזכויות על פי המרשם המתנהל על ידי מי מהגופים הללו.

הסדרת רישום הזכויות – עסקה במקרקעין נגמרת ברישום

כחלק בלתי נפרד מהטיפול והליווי המשפטי לאיתור נכסי המקרקעין, משרדנו מעניק ליווי מלא וממצה אשר מסתיים ברישום הזכויות ע"ש לקוחותינו, בעלי הזכויות בנכס. פעמים רבות, הפעולות מצריכות פנייה לערכאות משפטיות לצורך קבלת הכרה משפטית בזכויותיו של מאן דהוא בנכס מקרקעין בעוד שבחלק מן המקרים, איסוף המסמכים וסטטוס בעלי הזכויות הקודמים מאפשרים חתימה מחודשת על מסמכים נדרשים לצורך ביצוע רישום הזכויות ו/או העברת הזכויות בנכס.

אנו, Akirav-Alon & Co מגשימים עבור לקוחותינו את המטרה לשמה פנו אלינו, ומטפלים עבורכם בכל הפעולות הנלוות לצורך רישום הזכויות בנכס, ובכלל זה, פנייה לגופים רלוונטיים, פנייה יזומה לבעלי הנכסים (אם אפשרי) וכן, פנייה לערכאות משפטיות ככל והדבר נחוץ.

תשומת לב!

פעמים רבות אנו מקבלים פניות במשרדנו מאת בעלי נכסים אשר מעוניינים להתקשר בעסקת מכר ו/או אחר בקשר עם נכס שבבעלותם ומופתעים לגלות כי הרישום כלל אינו מוסדר והנכס כלל אינו רשום על שמם. כתוצאה מכך, הליך המו"מ ומועד ההתקשרות בהסכם מתעכב במקרה הטוב; במקרה הפחות טוב, הליך המו"מ נכשל והעסקה לא מתממשת. לכן, מיד עם קבלת זכויות בנכס כלשהוא ו/או מיד לאחר שהדבר מתאפשר, בררו האם הנכס רשום על שמכם, האם המרשם אכן משקף את מצב הזכויות בפועל. אם לא, לחצו כאן ונשמח לסייע!