עסקאות מימון במקרקעין

תחום המימון נמנה על אבני הדרך החשובים ביותר בכל פרויקט נדל"ן. אנו, כעורכי דין המלווים עסקאות מקרקעין מורכבות, העמקנו את הידע המקצועי באופן נרחב על מנת שנוכל לספק ללקוחותינו ליווי וייעוץ מעולה בתחום המימון.

במציאות של ימינו, כאשר מימון עבור עסקאות ופרויקטים בתחום הנדל"ן מגיע מקרנות ומגופים פיננסים שונים שאינם בהכרח גופים בנקאיים, נדרשת מאתנו כעורכי דין, הבנה עמוקה של תחום המימון, היבטיו המשפטיים והשלכותיו על העסקה או הפרויקט.

משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל נושאי המימון השונים, מציג את השאלות הקשות בפני לקוחותיו עוד בתחילת הדרך, וזאת, עקב גישתנו העסקית לפיה חשוב לנו לדעת מתי ההתקשרות עם הגוף המממן, ויתרה מכך, באיזה אופן תבוצע ומתי תסתיים.

לקוחותינו יזכו לקבל מאתנו שירות מצוין בתחום מימון עסקאות הנדל"ן בכל הקשור לפרויקטים ולרכישות הנדל"ן המבוצעות על ידם; בתוך כך, אנו נבחן את נושאי המימון השונים, את שלבי קבלת הכספים מהגוף המממן, את נושא השעבודים והבטוחות המבוקשים על ידי הגופים הממנים, הליך ואופי הליווי, נקודות מפתח לסילוק ההלוואה, והכול, כאשר אנו נוקטים בגישה עסקית אחראית לצורך צמצום עלויות המימון הכבדות.