7 נושאים חשובים בהתקשרות עם יזם לביצוע פרויקט תמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית מתאר ארצית (תמ"א) המעניקה זכויות בנייה נוספות כנגד ביצוע עבודות חיזוק של מבנה נגד רעידות אדמה. במסגרת הפרויקט, היזם משדרג את הבניין ומערכותיו, על ידי הוספת מעלית וחניות, הגדלת שטחי הדירות (כולל בניית ממ"ד) והוספת מרפסות.
תמ"א 38 מאפשרת ליזם לבנות קומות חדשות בבניין תתווספנה הדירות החדשות לבניין ובכך נוצרת כדאיות לעסקה. ואולם, טרם חתימת הסכם תמ"א 38 עם יזם, יש להתייחס למספר נושאים על מנת להבטיח את הצלחת הפרויקט וניהולו באופן הראוי ביותר –

ייצוג משפטי של הדיירים

הדבר החשוב ביותר בעת התקשרות עם יזם לביצוע פרוייקט תמ"א 38 הוא ליווי משפטי עצמאי של הדיירים על ידי עורך דין מנוסה המתמחה בתחום. ההמלצה היא כי עוד בטרם בחירת היזם יפנו הדיירים לייעוץ וייצוג משפטי אצל עורך דין. עורך הדין ילווה אתכם במהלך המשא ומתן עם היזם, יסייע לכם בעריכת החוזה וילווה אתכם במהלך כל הפרויקט עד לסיומו בהצלחה שכן בעסקה מורכבת מסוג זה, קיימות השלכות ממשיות להוראות ההסכם ביחס לביצוע הפרויקט, מועדיו ותנאיו.

ניסיון קודם של היזם

לפני שמחליטים להתקשר עם יזם לביצוע תמ"א 38 מומלץ לבחון את הניסיון המקצועי שלו. האם כבר ביצע פרוייקטים מסוג זה? האם יש לו ניסיון באופן כללי בבנייה או ביזמות נדל"ן? האם מדובר בקבלן רשום? וכיו"ב. מומלץ גם לבקש לראות פרוייקטים קודמים של היזם ואף לנסות ולקבל חוות דעת מדיירים אשר מתגוררים בהם.

איתנות פיננסית של היזם

בכדי שהפרוייקט לא ייעצר באמצע עקב הסתבכות כלכלית של היזם יש לוודא כי מצבו הפיננסי יציב ולדרוש כי הפרויקט ילווה במתן ערבויות נדרשות להבטחת התחייבויותיו השונות. כמו כן, יש לבחון בקפידה את הוראות פרק המימון ומשמעותיו. יש לזכור כי תחילת הבנייה רחוק לעתים כ- 18 חודשים מיום חתימת ההסכם ועל-כן הבדיקה יכולה להיות לא רלוונטית עקב הזמן הממושך שעתיד לחלוף והוראות ההסכם מקבלות משמעות חזקה יותר בשל כך.

היכרות של היזם עם מערכת התכנון המקומית

יזם מקומי אשר מכיר את מערכת התכנון בעיר בה אתם מתגוררים ויש לו ניסיון בעבודה מול הגורמים התכנוניים בעיר יכול לקדם את הוצאתו של הפרויקט מן הכוח אל הפועל באופן מהיר יותר. יזם בעל ניסיון בעבודה מול הרשות המקומית בה מצוי בניינכם מכיר את תהליך הרישוי ואת הנפשות הפועלות, ויכול לחסוך זמן רב כבר במעמד הגשת התוכניות להיתר הבנייה.

אנשי מקצוע איתם עובד היזם

יש לוודא כי היזם מעסיק אדריכל ומהנדס בניין לתכנון הפרויקט ומפקח בנייה מטעמכם שילווה את ביצוע הפרוייקט וכי אנשי המקצוע האלו מקובלים עליכם. כמו כן, תשומת ליבכם כי בהסכם התמ"א 38 תיקבענה הוראות המעניקות סמכויות נדרשות בפרויקט ליועצים מטעמכם.

פירוט של המפרט הטכני של הבנייה

לפני החתימה עם היזם יש לדרוש קבלת מפרט טכני מלא, כולל תוכניות אדריכליות של כל העבודות שתבוצענה בבניין (תכנית עקרונית בשלב הראשון). על התוכניות לכלול את פרטי השדרוג הכללי של הבניין באמצעות שיפוץ הלובי, הוספת מעלית וחניות, החלפה של מערכות הבניין, וכן השיפורים שיתווספו לכל דירה בבניין (ממ"ד, מרפסת וכו') ועד לתוכניות עבור הדירות החדשות שייבנו בבניין.

קביעת לוחות זמנים

הסכם תמ"א 38 חייב לכלול ולהתייחס ללוחות הזמנים לביצוע הפרויקט, עבודות הבנייה, תכנון, מכירת דירות וכיו"ב. רבים הבניינים אשר נותרו עם הסכם חתום בלבד למשך מספר שנים במהלכן הפרויקט צריך היה להסתיים.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.